VERKSTED/FORMIDLING

VERKSTED OG FORMIDLINGVed siden av en jevnlig utstillingsvirksomhet, jobber jeg med kurs, verksteder og formidlingskonsepter som gjennomføres sammen med barn, ungdom, voksne og eldre.  Dette gjøres enten i forbindelse med egen utstilling, som et tilbud til skoler,kulturskoler og dagsentere der jeg befinner meg, eller som turnerende DKS-prosjekt i kommunen og fylket jeg jobber og bor  i.


Søndre Land  kommune har ikke etablert noe fast kulturskoletilbud innen praktisk estetiske fag for barn og ungdom. Dette ønsker jeg med flere å få en endring på.


Lavterskeltilbudet Verksted for alle er et pilotprosjekt og et samarbeidsprosjekt mellom Land Kunstforening og kommunen. Tilbudet hadde oppstart i februar 2023 og foregår onsdager på dagtid og ettermiddagstid helt fram til sommeren, med mulig forlengelse. Det er et gratis tilbud  til folk i alle aldere som ønsker seg et sted for kreativ utfoldelse og opplæring i ulike teknikker innen tegning, maling og forming.


Inkludering er en viktig motivasjon og et premiss for verksteden. Spredning i alder, kjønn, språk, etnisitet og erfaringsbakgrunn gjør disse verkstedene til et spennende møtepunkt for felles opplevelser og interaksjon.