UTSMYKNINGER OG OFFENTLIGE INNKJØP

UTSMYKNINGER OG OFFENTLIGE INNKJØP

PÅ OLDEMORS FANG

Innkjøpt som utsmykning på Hovlitunet Omsorgssenter i Søndre Land

VÆR MEG NÆR

Innkjøpt høsten 2020 av

NKs Innkjøpskommité for Offentlig Kunst

til Nasjonalmuseet i Oslo.

MORS TÅRER

Innkjøpt av NKs Innkjøpskommité for Offentlig Kunst til Nordenfjldske Kunstindustrimuseum i Trondheim

BARE FOR DEG

Innkjøpt av NKs Innkjøpskommité for Offentlig Kunst

til Kunstindustrimuseet KODE i Bergen