EN FORM FOR ERINDRING

EN FORM FOR ERINDRING


Separatutstilling på Galleri Fjordheim

Hovedverket pådenne utstillingen var verket PARAMETRISKE ERFARINGER inspirert av tekstilindustrien.Verket vises her i 2/3 av sin fulle bredde (i større rom kan flere moduler tilføyes)


Denne vegginstallasjonen er satt sammen av mange maskinsydde tekstilformer i et repeterende sammenføyingssystem med snorer, hemper og maljer.Tekstilene som er brukt til dette verket er hentet fra industrien. Hovedformene i en mørk blå-grønn farge, er arbeidsdresser; gjenkjennelige uniformer fra flere industriarbeidsplasser, transformert med maskin- og håndsøm. Detaljer som knapper og lommer fra arbeidsdressene fremstår som smykker i et større ornament. På nært kan man også oppdage sømdetaljer med referanser til folkedrakter.I mange av vegginstallasjonene mine henter jeg på ulike måter inspirasjon fra industrien.Det kan være i form av materialene jeg bruker, eller den visuelle gjengivelsen av synsinntrykk og opplevelser i en produksjonshall, som gjentakelsen av former, linjer, lys og repetative inntrykk.


Jeg henter også inspirasjon fra naturen; som gjengivelser av organiske former, eller gjennom symmetri og geometri. Arbeidene mine kan minne om barndommens kaleidoskopunivers (stjernekikkert), hvor en i utgangspunktet enkel form speiles på innsiden av kikkerten og blir til et intrikat ornament.

Ordet kaleidoskop stammer fra de greske ordene kalos som betyr vakker, eidos som betyr form, og skopein som betyr å undersøke eller granske.Ordet parametrisk i tittelen, er hentet fra matematikken og er betegnelsen på statistiske beregninger av tetthetsfunksjoner innenfor et intervallsystem. Her brukes den for å beskrive en repeterende gjenkallelse av sanseinntrykk knyttet til et gitt sted.


Verket er en kunstnerisk refleksjon over temaet industri/miljø.Tekstiler som materiale innbyr til å jobbe tredimensjonalt. Smidigheten, de ulike strukturer og kvalitetene, inviterer til taktile møter med referanser til overflater i naturen, men også til menneskekroppens ulike behov og funksjoner.