Workshop/Formidling

Ved siden av en jevnlig utstillingsvirksomhet, jobber jeg med kurs, workshopér og formidlingskonsepter som gjennomføres sammen med barn, ungdom, voksne og eldre. Dette gjøres enten i forbindelse med egen utstilling, som et tilbud til skoler/kulturskoler/dagsentere der jeg befinner meg, eller som DKS-prosjekt i kommunen og fylket jeg jobber og bor i.