OM

OM ARBEIDENE MINE

 

Tekstil er mitt hovedmateriale. Med det modellerer og bygger jeg installasjoner og skulpturer som monteres på vegg og gulv.

 

Når jeg planlegger et formspråk, jobber jeg ofte med utgangspunkt i min egen taktilhukommelse. Jeg ser på meg selv som en historieforteller, hvor tekstilene er mine bokstaver og settes sammen til et helhetlig språk. Historiene blir til hos hver og en som tolker dette visuelle språket med sine egne assosiasjoner og referanser.

 

Med arbeidene mine ønsker jeg å skape opplevelser av å gjenkjenne noe

;at betrakteren får assosiasjoner direkte knyttet til egne sanselige erfaringer.

Noen av arbeidene beveger seg i grenselandet mellom det vakre og på samme tid litt ekle. Denne twisten kan være en måte å få deg til å tenke gjennom egne forventninger og reaksjoner i møte med kunstverket.

 

Minner, portretter og spor er stikkord som sammenfatter interesseområdet mitt for øyeblikket.

Det handler om å visualisere det som kanskje ikke så lett lar seg visualisere.

Hvordan visualiserer man foreksempel en lyd eller en lukt?

Klarer du å forestille deg den samme lyden når du ser min visuelle tolkning av den?

Vi mennesker er ulike i hvordan vi lagrer våre erfaringer og opplevelser.

Synestesi handler om hvordan sanseopplevelsene for mange er knyttet sammen som et nettverk i hjernen; at en lyd kan ha en form, at en smak kan få deg til å tenke på en spesiell hendelse osv. Denne individuelle men samtidig allmenne evnen vi mennesker har til å systematisere sanselig erfaring, er noe jeg som kunstner bevisst har valgt å fordype meg i og benytte meg av i arbeidene mine.

 

Jeg jobber hele tiden parallelt med store og små prosjekter.

Noen serier består av objekter som er innsamlet over lang tid, sammenstilt for å fortelle noe om menneskelig aktivitet, om slitasje og forgjengelighet.

Noen serier er fysiske studier; små hånd- og maskinsydde skulpturer, betraktninger over et gitt tema.

 

 

 

Snurp